PREDSTAVENIE PROJEKTU

Radi by sme Vám aj touto cestou predstavili našu víziu, jedinečný projekt spájajúci bývanie so športovou a rekreačnou zónou – športovo-apartmánový areál, Lokomotíva Košice. Projekt ktorý revitalizuje dlhodobo nevyužité a zanedbané územie dvoch bývalých, tréningových ihrísk a nahrádza ich novou, športovo-rekreačnou a obytnou zónou.

V tejto rekreačnej zóne sa bude nachádzať celkovo viac ako 10 vonkajších športovísk (bežecký ovál, multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, bedmintonové ihriská, petangové ihrisko a iné.) a moderné, vnútorné športovisko (fitness centrum, tenisové a bedmintonové kurty, ping-pong, wellness.). Budúci obyvateľ areálu, ale aj široká verejnosť búdu takto môcť na novovzniknutých športoviskách praktizovať viac ako 20 športov. Samotné športoviská budú ukončené a kolaudované zároveň s obytnou časťou a neostanú tak nesplneným sľubom do budúcna.

Súčasťou areálu bude aj 6 apartmánových domov s 81 apartmánmi rôznych veľkostí a dispozícii. Tieto apartmány budú slúžiť na predaj alebo prenájom profesionálnym alebo amatérskym športovcom a ich rodinám. (Podmienkou pre kúpu alebo prenájom apartmánu bude členstvo minimálne jedného rodinného príslušníka v športovom klube. )

Areál budú dotvárať rekreačné zóny, parčíky, fontány a všadeprítomná zeleň. Veríme že takto vznikne unikátna, funkčná zóna umožňujúca športovcom život v bezprostrednej blízkosti športovísk.

FOTOGALÉRIA

APARTMÁNOVÉ BÝVANIE

Súčasťou areálu bude aj 6 apartmánových domov s 81 apartmánmi rôznych veľkostí a dispozícii. Po vydaní územného rozhodnutia plánujeme ponúkať na predaj alebo dlhodobý prenájom tieto apartmánové byty, určené pre profesionálnych a amatérskych športovcov.

Cena za m2 apartmánu bude začínať na priaznivých 1200 €.

Veríme, že vhodne nastavenou cenovou politikou sprístupníme moderné bývanie širokej skupine športovcov. V prípade záujmu o viac informácií o projekte, alebo o zaradenie do zoznamu záujemcov o apartmány, vyplňte prosím nasledujúci formulár. Po spustení predaja Vás budeme kontaktovať aby sme Vás oboznámili s ponukou bývania.

Napíše nám:

Opíšte text z obrázka

STAV PROJEKTU - ÚZEMNÉ KONANIE

V súčasnej dobe prebieha prísne posudzovanie súladu nášho zámeru s územným plánom mesta v rámci územného konania. Zachovanie myšlienky športu, ktorá v lokalite v minulosti pretrvávala, bolo vždy ústrednou a hlavnou ideou projektu revitalizácie predmetnej zóny.

Investičný zámer zachováva funkciu športu, a nahradením štyroch nefunkčných ihrísk novými a modernými viac ako jedenástimi športoviskami túto funkciu rozvíja a prispieva tak k dlhodobo potrebnej obnove športu v tejto lokalite.

Jedná sa o jedinečný projekt, ktorý svojim dôrazom na kvalitu revitalizácie a zachovaním veľkého objemu verejne dostupných športovísk, nemá v Košiciach obdobu.

LOKALITA